SNABB LEVERANS Vi levererar på 2 - 3 arbetsdagar
Stort urval Vi har över 3000 produkter
SÄKER BETALNING Köp säkert
BILLIGA PRISER Så att alla har råd!

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

 1. I ALLMÄNHET
  1. Denna policy beskriver hur BiligLeg I / S samlar in och behandlar den personliga information som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig via BilligLeks webbplats, www.billiglek.se
 2. KONTAKTINFORMATION OM DATAHANTERINGEN
  1. BiligLeg I / S är dataansvarig för de personuppgifter som vi samlar in.
  2. BiligLeg I / S har gemensamt dataansvar med Facebook för personlig information som samlas in med Facebooks analysverktyg "Facebook Insight into page" när du besöker vår Facebook -sida. Läs mer under pkt. 3.4.
  3. Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy, eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnittet 6, kan du kontakta:

BilligLeg I / S
Havnegade 4

9370 Hals

Tel. Nej .: 25535595

Tel. 25535595 - E -post: info@legbilligt.dk

 1. Vilken personlig information samlar vi in, för vilka ändamål och rättslig grund för bearbetningen
  1. När du besöker webbplatsen samlar vi in information om din användning av webbplatsen, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, söktermerna du använder, din IP -adress, inklusive din nätverksplats och information om den enhet du använder för att besöka hemsida. Vi samlar också in information om vilka varor och tjänster du klickar på och lägger till i korgen. Informationen samlas bl.a. när du använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy (länk).
   1. Syftet är
    1. att sammanställa statistik så att vi kan analysera hur våra kunder använder och navigerar på vår webbplats, så att vi kan optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion,
    2. för att ge dig förslag på produkter som vi tror att du kan vara intresserad av, på vår webbplats och
    3. att marknadsföra våra produkter till dig, inklusive via Facebook och Google
    4. för att förbättra säkerheten på vår sida.
   2. Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1 i EU: s personuppgiftsförordning. 1, litra f.
  2. När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på webbplatsen samlar vi in den information du tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om köptiden, vilka produkter du köper och eventuellt returnerar , leveransförfrågningar och information om IP -adressen från vilken beställningen gjordes.
   1. Syftet är,
    1. att vi kan ställa in dig som kund och leverera de produkter du har beställt och på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, och
    2. för att kunna hantera dina rättigheter att återvända och annonsera,
    3. för att förhindra bedrägerier, och
    4. att vi kan följa lagkrav, bland annat för bokföring och bokföring.
   2. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i EU: s personuppgiftsförordning. 1, litra b (punkt 3.2.1.1. - 2.), bokstav c (punkt 3.2.1.4) och litra f (punkt 3.2.1.3.).
  3. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-postadress, IP-adress och ev mobilnummer. Vi samlar också in information om när du registrerade dig för nyhetsbrevet, när du avregistrerade dig för nyhetsbrevet, samt information om var och när du öppnar nyhetsbrevet.
   1. Syftet är
    1. för att kunna leverera nyhetsbrev till dig,
    2. att sammanställa statistik för användning vid optimering av nyhetsbrev och för marknadsföring av våra tjänster också
    3. för att kunna dokumentera ditt samtycke för att ta emot nyhetsbrevet.
   2. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i EU: s personuppgiftsförordning. 1, litra f.
  4. När du besöker vår Facebook -sida måste du vara medveten om att vi använder Facebooks analysverktyg "Facebook Insights in Page", för att få statistik om besökare och för att få insikt i användarnas beteende på vår Facebook -sida, inklusive antal likes, som gillar, antal sidvisningar och interaktioner med sidan, återkallelse av likes och utbud av inlägg etc.

I detta sammanhang samlar vi och Facebook information som gemensamma datakontrollanter. När du besöker vår Facebook -sida har du tillgång till information om denna behandling. Du kan få mer information här https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Vi och Facebook har ingått ett avtal om gemensamt dataansvar. Du kan läsa avtalet här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ny https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

 1. LAGSTIDSINTERESSER FÖRFÖLJT I BEHANDLINGEN

Som nämnts ovan sker vår behandling av dina personuppgifter delvis på grundval av intresseavvägningsregeln i artikel 6 stk. 1 litra F i dataskyddsförordningen. Vi har vägt våra legitima intressen för marknadsföring, förbättring av webbplatsen, säkerhet och förebyggande av bedrägerier och dina intressen för att säkerställa att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter inte överstiger våra intressen. Om du vill ha mer information om saldot vi har gjort kan du kontakta oss på adressen under pkt. 2.

 1. MOTTAGARE AV PERSONLIG INFORMATION
  1. Information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransförfrågningar skickas vidare till PostNord, GLS eller annan transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i vårt eget lager kan den nämnda informationen vidarebefordras till tillverkaren eller importören av produkten i fråga, som i så fall kommer att ansvara för leveransen.
  2. Personlig information kan vidarebefordras till offentliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller till polisen vid misstanke om brott eller som en del av utredningen av specifika brott. Information om ett köp, inklusive vem som gjorde köpet och var varan levererades, kan vidarebefordras till kortutgivaren om kortinnehavaren uppger att kortet har missbrukats i samband med det specifika köpet.
  3. Information kan lämnas till externa partners som behandlar informationen för vår räkning. Vi använder externa partners för bland annat hosting, teknisk drift och förbättringar av webbplatsen, skickar ut nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting, samt för din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare och under vår instruktion och processdata som vi är dataansvariga för. Databehandlarna får inte använda informationen för något annat ändamål än att uppfylla avtalet med oss och är föremål för sekretess om detta.
  4. Två av dessa databehandlare, Google Analytics v / Google LLC. och Facebook Inc. är etablerat i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-USA Privacy Shield, jfr. EU: s personuppgiftsförordning Art. 45.
   1. En kopia av Google LLCs certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
   2. En kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
 2. DINA RÄTTIGHETER
  1. För att skapa insyn i behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter. Om du vill använda dina rättigheter kan du kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation under pkt. 2.
  2. Rätten till tillgång
   1. Du har rätt att bland annat få information om vilken information vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan finnas. kan vara, liksom information om varifrån informationen kommer. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
  3. Rätt till rättelse
   1. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.
  4. Rätten att ta bort
   1. I vissa fall har du rätt att få all eller några av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke, och vi har ingen annan rättslig grund för att fortsätta förfarandet. I den utsträckning som fortsatt behandling av din information är nödvändig, t.ex. för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk kan fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.
  5. Rätten att begränsa behandlingen till lagring  
   1. I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter endast till lagring. I så fall får vi endast behandla informationen med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, verkställa eller försvara ett rättsligt krav.  
  6. Rätten till dataportabilitet
   1. I vissa fall har du rätt att få personlig information som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan dataansvarig.
  7. Rätten att invända
   1. Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, med sikte på direktmarknadsföring, inklusive den profilering som kan förekomma. gjorda för att rikta vår direktmarknadsföring. Du har också rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som vi utför på grundval av våra legitima intressen, som nämns i sid. 3 och 4.
  8. Rätt att återkalla samtycke
   1. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter.
  9. Rätten att klaga
   1. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till dataskyddsverket om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar en anmälningsblankett och kontaktinformation på www.datatilsynet.dk
 3. RADERA PERSONDATA
  1. Information som samlats in om din användning av webbplatsen, jfr. 3.1. raderas senast när du inte har använt webbplatsen på 2 år
  2. Information som samlas in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev, jfr. 3.3., Kommer att raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet dras tillbaka, om vi inte har någon annan grund för behandling av informationen. Vi kan dock lagra dokumentation av ditt samtycke i 2 år efter att vi senast skickade elektronisk marknadsföring till dig.
  3. Information som samlas in i samband med köp som du har gjort på webbplatsen, jfr. pkt. 3.2 kommer i princip att raderas 5 år efter utgången av det kalenderår då du har gjort ditt köp. Information kan dock lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
 4. SÄKERHET
  1. Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och mot avslöjande eller missbruk av obehöriga.
  2. Endast anställda som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.
 1. FÖRÄNDRINGAR I PERSONLIG DATAPOLITIK
  1. Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.
  2. Om du har anslutit dig till vår kundklubb kommer du att informeras om ändringarna i policyn genom att skicka information till din registrerade e-postadress.
 2. VERSIONER
  1. Detta är version 1 av BilligLegs personuppgiftspolicy daterad 13 / 5-2020

 Vi använder Klarna som leverantör för delbetalningar. Det innebär att vi kan överföra dina personuppgifter i form av kontakt- och orderinformation till Klarna, när du har slutfört din beställning, så att Klarna kan hantera ditt köp. Dina överförda personuppgifter är behandlas i enlighet med Klarna privacy notice